Çınar Mahallesi, Osmangazi Cd. No:50, 34200 Bağcılar/İstanbul
|
0212 - 912 10 06

Mücerrebâtı Senûsî Tercemesi - Cübbeli Ahmet Hocaefendi - 95. Risale

30 TL

Bu eserin adı “el-Mücerrebât” olup, dört mezhep müftîsi Alî Hayder Efendi Hazretleri’nin kendi Mushaf-ı Şerîfi’nin hâmişinde üç yerde 
kendi el yazısı ile kaynak verdiği “Fethu’l - Meliki’l-Mecîd (Mücerrebât-ı Diyerbî)”nin elimizde olan üç baskısıyla birlikte basılmıştır. Bu eseri terceme ederken en meşhur ve yaygın “el-Mücerrebât” nüshası olan ve Mısır’ın başkenti Kāhire’deki Dâru’l-Kütübi’l-‘Arabiyyeti’l-Kübrâ’da basılan nüshayı esas aldık. Ayrıca daha ziyâde tedkîk ve tahkîk yapmak için, Süleymâniye Kütüphânesi, Lâleli, rakam:1586’da kayıtlı olan nüsha başta olmak üzere Lâleli, rakam:1587 ve Esad Efendi, rakam:3631’de kayıtlı olan diğer iki nüsha ile birlikte mukābele (mukāyeseli karşılaştırma) yaparak, hacmi küçük ama faydası büyük olan bu eseri sizler için tercüme ettim. Lâkin uygulaması zor olan ve yanlış anlaşılma ihtimâli bulunan birkaç havâssı tercüme etmemeyi uygun gördüm. Yüce Rabbim bu eserde bulunan faydalı duâlar, zikirler ve terkîb-i şerîflerden istifâde etmeyi cümlemize nasîb eylesin. Âmîn!

SKU: 122
Kategori: Kitap
Paylaş: