Ahıska Merkez: Çengeldere Mah. Gündoğdu Cad. No: 53/A Çavuşbaşı
|
0216 479 79 79

     Lalegül net’nin kuruluş gâyesi; kıymetli ecdâdımızdan devraldığımız mîrâsı gelecek nesillere aktarmaktır.

     Bu cümleden olarak; yayınlarımızın genel çerçevesini şu şekilde çizebiliriz:

Ehl-i Sünnet îtikādımızı muhâfaza etmek, bâtıl ehline reddiyeler yapmak, Allâh dostlarını ve ulemâmızı tanıtmaya gayret ederek geçmiş büyüklerimize karşı ilgi ve alâka uyandırmak, fıkhî meseleler hakkında mâlûmât serdetmek, millî ve mânevî değerlerimize sâhip çıkmak ve âhiret hayâtına göre çok az olan şu dünyâ hayâtımızı sâlih amellerle mâmûr kılmak için ayların ve günlerin fazîletli amellerini, duâlarını ve zikirlerini okurlarımıza arzetmek.

     Ve bu gaye ile sizlerin kolaylıkla ulaşabiliceğiniz E-dergi ve E-kitabı kurduk. Rabbimizden niyâzımız; Rızâ-i Bârî yolunda şerîatı, tarîkatı ve hakîkati bi hakkın îfâya muvaffak kılınmamızdır.